ESO Skaičiuokite dujas patogiai
 
Prisijungimo vardas
Slaptažodis
ESPS - tai gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacijos ir paslaugų teikimo internetu elektroninė skirstymo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema. ESPS naudotoju tampama pasirašius su Operatoriumi gamtinių dujų skirstymo paslaugų sutartį. Sistemos naudotojai ESPS naudojasi Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius" gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėse ir skirstymo paslaugų sutartį numatytais atvejais, laikantis operatoriaus nustatytų Naudojimosi ESPS taisyklių. Sistemos naudotojui ESPS prisijungimo vardą ir slaptažodį suteikia operatorius sudarant gamtinių dujų skirstymo paslaugų sutartį.